Bewonersbijeenkomsten huisvesting van statushouders, de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de opvang van asielzoekers in de gemeente Voorst

Bij deze willen we jullie informeren over het volgende.

De gemeente zal in april 2024 bewonersbijeenkomsten organiseren over
toekomstige huisvesting van statushouders, de opvang van Oekraïense
vluchtelingen en de opvang van asielzoekers in de gemeente Voorst.

In deze bijeenkomsten wordt er een toelichting gegeven over wat de
verplichtingen zijn voor de gemeente Voorst t.a.v. deze onderwerpen.
Daarbij legt de gemeente uit wat de kaders zijn waarbinnen zij moeten
werken. De gemeente legt inwoners van de gemeente vragen voor over de
invulling van de asielopgave.

Er zijn 3 bijeenkomsten georganiseerd:
- Woensdag 10 april bij Brasserie Kriebelz in Terwolde
- Donderdag 11 april bij MFC Klarenbeek
- Dinsdag 16 april in het gemeentehuis in Twello
Inloop is vanaf 19.00 u, de avond start om 19.15 u en zal om 20.30
afgelopen zijn.

Onderaan treft u de uitnodiging vanuit de gemeente aan. Wij
adviseren u aanwezig te zijn bij één van de genoemde bijeenkomsten.

De wet en regelgeving rondom deze spreidingwet kan namelijk veel impact hebben.

Wees welkom! U hoeft zich niet aan te melden. 

Voorst1.jpg