Het bestuur

Het algemene e-mailadres van Plaatselijk Belang De Vecht e.o. is: bestuur@de-vecht.nl.

Dit is ook het email adres voor het secretariaat, dat door de drie bestuursleden gezamelijk gedaan wordt.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen.

martijn.jpg

Martijn van der Boom

Voorzitter
Beemterweg 75
7341 PD Beemte Broekland
Tel: 06-24217748
m.vanderboom@de-vecht.nl

voorzitter@de-vecht.nl

erwin.jpg


Erwin Holster

penningmeester 
Kerkstraat 50
7396 PH De Vecht
Tel. 06-21370110
e.holster@de-vecht.nl
penningmeester@de-vecht.nl

Brigitte.jpg

Brigitte van Zuilen

Evenementen

Kerkstraat 30

7396 PH De Vecht

Tel. 06-21233479

b.vanzuilen@de-vecht.nl

we hebben ook een vacature voor een bestuurslid, meld je aan bij het bestuur!

Ons bankrekeningnummer is: NL24RABO0150803583 t.n.v. Plaatselijk Belang De Vecht en omstreken.
Plaatselijk Belang De Vecht is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 40101850.

We hebben ook enkele werkgroepen voor specifieke onderwerpen.

Kerstboom: Oud bestuurslid John Overvelde en Miranda Holster-de Keizer en andere vrijwilligersondersteunen het bestuur met het organiseren van het feest rondom de Kerstboom van de Vecht

Energiek De Vecht: verschillende bewoners zetten zich in voor de Energietransitie, meer informatie op de speciale website www.energiekdevecht.nl

Molenstomp: Erik Harleman en Mike Roelofs zetten zich samen met bestuurslid Erwin Holster in om de molenstomp tot een mooie ontmoetingsplek te maken