De Vecht

Gelegen in de stedendriehoek Apeldoorn -Deventer-Zutphen in Gelderland vind je het dorp De Vecht.

De Vecht is op de topografische kaart niet meer dan een kleine stip gelegen op een kruispunt van wegen. Het buitengebied wordt verbeeld als een gevarieerde groene ruimte waarin enkele weteringen liggen. Maar als je er een kijkje komt nemen dan zie je dat het stipje eigenlijk een heel levendig dorpje is met een rijk verenigingsleven.

Het jonge lintdorp is in de 19e eeuw ontstaan in noord-zuidelijke richting, op een kruising van wegen naast de Grote Wetering. Deze kruising is het middelpunt geworden van de activiteiten binnen het dorp.

De Vecht maakt onderdeel uit van de gemeente Voorst en telt ongeveer 410 inwoners. Het agrarische dorp vervult een centrumfunctie voor het omliggende buitengebied. Ten zuidwesten van De Vecht is het Weteringsebroek ontwikkeld. Een gebied waar landbouw, natuur, waterberging en recreatie samen komen.

De inwoners van De Vecht zijn actief in vele eigen verenigingen die het dorp rijk is, zoals de toneel-, carnavals- en sportverenigingen. Plaatselijk Belang De Vecht is een belangenvereniging die zich inzet voor de belangen van deze verenigingen, de bewoners en bedrijven in en rond De Vecht. Door de coördineren tussen bewoners, verenigingen, bedrijven en overheden proberen wij ons dorp leefbaar te houden voor iedereen.

logo-bord.jpgOp haar website laat Plaatselijk Belang je kennis maken met ons dorp en worden bewoners op de hoogte gehouden van actualiteiten in en rond De Vecht. Daarnaast biedt Plaatselijk Belang verenigingen in en rond De Vecht die geen eigen website hebben ruimte op haar website. Zo heeft ZijActief De Vecht een eigen gedeelte op de website gekregen die zij naar eigen wens kunnen invullen.

Kijk gerust eens rond op onze website. Hopelijk tot ziens in De Vecht!