Verslagen

Het bestuur van Plaatselijk Belang komt regelmatig bij elkaar voor een bestuursvergadering. Tijdens deze vergaderingen wordt de stand van zaken besproken over actuele onderwerpen met als doel de leefbaarheid van De Vecht te behouden en/of verbeteren.

De verslagen van alle vergaderingen van het bestuur van PB De Vecht zijn op te vragen door leden. U kunt daarvoor contact opnemen met één van de bestuursleden.

Heeft u zelf een onderwerp wat u op de agenda wilt zetten of wilt u eens een bestuursvergadering bijwonen? Neem dan ook contact op met een van de bestuursleden. U vindt contact-informatie op de pagina het bestuur.