Afscheid bestuursleden op Algemene Leden Vergadering

Gisteravond was de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang de Vecht. Er was een mooie opkomst van leden, maar ook vanuit de gemeenteraad was er afvaardiging gekomen in de persoon van dorpswethouder Peter Wormskamp en wethouder Bert Visser (o.a. energietransitie). Zij kwamen eens polshoogte nemen in verband met de introductie van Energiek de Vecht, de groep medebewoners die zich inzetten om De Vecht te helpen met de energietransitie. Daar zullen we binnenkort nog eens wat meer over berichten.

Na alle gebruikelijke mededelingen en informatie over wat er zoal gerealiseerd is de afgelopen jaren, was het tijd voor het aftreden van 4 bestuursleden.

Gerritjan de Ruijter en Marijke Elisabeth Meijer hebben 9 jaar in het bestuur gezeten, Marijke de laatste jaren als penningmeester.

John Overvelde, neemt na 14 jaar afscheid van het bestuur. Hij zal ons nog wel blijven ondersteunen met de organisatie omtrent de kerstboom.

En Frans Leerkes nam na bijna 37 jaar afscheid van het bestuur. Hij is bijna alle jaren in functie geweest als voorzitter. Een uitzonderlijke prestatie! Frans en Mariet, die zich in al die jaren ook heel veel heeft ingezet voor Plaatselijk Belang De Vecht, werden extra in het zonnetje gezet en hebben een cadeau aangeboden gekregen van de bewoners uit de Vecht en omstreken; te weten een concertbezoek aan Andre Rieu met een overnachting.

We willen alle bestuursleden heel erg bedanken voor alle inzet en jarenlange toewijding in de verscheidenheid aan onderwerpen waar Plaatselijk Belang zich mee bezighoud!

We blijven nu nog met drie bestuursleden over, te weten Martijn van der Boom, Erwin Holster en Brigitte Van Zuilen. Dat is helaas te weinig en daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dus denk je erover om je ook in te zetten voor ons mooie dorp, meld je dan bij één van de bestuursleden.

Als je geen bestuurslid wil zijn, maar wel wilt helpen bij het organiseren van activiteiten, laat het ons weten! Dan kunnen we je benaderen, mocht dat nodig zijn. Ook goede ideeën ten behoeve van het dorp zijn van harte welkom.

Stuur een mail naar bestuur@de-vecht.nl.