|

Coronahulp in de Vecht

Nu ons dagelijks leven er heel anders uit ziet door de maatregelen om het Corona-virus te beperken, betekent dit ook veel voor kwetsbare mensen in ons dorp. Veel activiteiten, maar bijvoorbeeld ook de dagbesteding, gaan vaak niet door. Bovendien krijgen veel kwetsbare mensen minder of geen bezoek.

Dat terwijl voor hen de toch al spaarzame contacten vaak het hoogtepunt van de week zijn. Het kan zijn dat zij nu sneller sociaal geïsoleerd raken of zich eenzaam gaan voelen. Vooral als ze minder digitaal vaardig zijn. Dat willen we niet laten gebeuren!

Onze burgemeester Jos Penninx riep al op om naar elkaar om te blijven kijken. Plaatselijk Belang roept de inwoners van De Vecht e.o. ook op om er voor elkaar te zijn. 

We verwijzen graag naar een bericht op Kijk in de Kernen , daar staan aantal mogelijkheden om dat handen en voeten te geven. Het zijn mogelijkheden waarmee iedereen gestimuleerd kan worden om contact te onderhouden met kwetsbare mensen. 

Mocht iemand hulpvraag hebben of hulp willen aanbieden kunnen jullie je melden bij één van de bestuursleden van Plaatselijk Belang De Vecht. Maar het mooiste is natuurlijk als dit vanzelf gaat, we zijn immers een klein en hecht dorp met echte 'Noabers'!

Alvast heel veel dank voor jullie inzet! Jullie zijn goud waard!

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Plaatselijk Belang de Vecht

Lees het bericht met mogelijkheden op kijk in de kernen