Enquete zonneparken

Een groepje bewoners uit Beemte Broekland (Annemieke Ligt, Ingrid Buthod, Marieke Werkman) hebben een enquete opgesteld over zonneparken om zo nog een beter beeld te vormen van de meningen van bewoners van Beemte Broekland en omgeving. De Vecht en omstreken behoort hier ook bij.

Bewoners van de Vecht en opgeving kunnen deze enquete dus ook invullen. De uitkomsten zullen wij als Plaatselijk Belang de Vecht weer met u delen.

De enquête is anoniem. De makers van de enquêtewillen alleen graag weten aan welke straat u woont om te zien of de
meningen per buurt verschillen. U kunt de enquête op 2 manieren inleveren:
• in de bus doen op Broeklanderweg 23 (pdf onderaan downloaden, printen , invullen en in de bus doen).
• Maar liever nog ontvangen ze de enquête digitaal: klik daarvoor op de volgende link.

Klik hier voor de begeleidende brief met meer informatie over de enquete.

klik hier voor de enquete in pdf als u die wilt uitprinten en op papier wilt invullen.

Graag de enquête uiterlijk 31 mei invullen.

Alvast bedankt  voor het invullen!