Jaarvergadering ZijActief en jaarprogramma

Een bericht vanuit het bestuur van ZijActief de Vecht over hun jaarvergadering, maar allereerst iedereen een goed en vooral gezond jaar toegewenst van de vereniging. En als het kan, een beetje (zij)actief. 

We kunnen terugkijken op een mooi jaar waar we leuke, leerzame avonden hebben gehad en mooie uitstapjes.

De eerstvolgende ledenavond is onze jaarvergadering op woensdag 24 januari 2024. 

Agenda:

- Opening

- Mededelingen

- Financieel jaarverslag 2023

- Verslag van de kascommissie

- Benoeming nieuw lid voor de   kascommissie

- Jaarverslag door middel van een diapresentatie

Pauze

Na de pauze gaan we een rondje bingo spelen (graag een pen meenemen).

De avond begint om 20:00 uur in zaal De Groot en de koffie/thee staat om 19:45 uur klaar.

Introducees zijn welkom

De leden betalen € 5.50, Introducees € 8.50, Dit is inclusief koffie/thee en een drankje.

Een overzicht van alle al geplande activiteiten van ZijActief in 2024:

programma-2024.jpg