|

Kap kastanjeboom De Vecht

Al meer dan honderd jaar is de kastanjeboom 'bij Brum' getuige van het leven in De Vecht. En al bijna 25 jaar is het traditie om de kastanjeboom om te toveren in een gigantische kerstboom die vanuit de wijde omgeving te zien was. Was, want aan deze traditie komt helaas een einde. En sneller dan dat we konden bedenken. De harde wind van 13 september jongstleden heeft het proces versneld. De boom die er toch al slecht aan toe was, kan niet meer voldoende weerstand bieden. In overleg heeft de gemeente besloten een spoedprocedure in te zetten, de kastanjeboom wordt zaterdag 16 september gekapt. Voor een 'ritueel afscheid', wat we van plan waren, is dus geen gelegenheid meer!

Hoe het begon
Het begon met een vraag van Willemien Brummelhuis aan Eduard Huisman: 'Kunnen we er niet een paar lampjes inhangen met Kerst?' Eduard nam geen halve maatregelen, hij trommelde wat sponsoren bij elkaar en knutselde eigenhandig een snoer voor enorm veel lampjes in de boom. Iets meer dan Willemien bedacht had, maar eindeloos veel mooier.

Traditie
Elk jaar werd er een feestje om de kerstboom gevierd. Het begon klein, met een klein kringetje onder de boom, borreltje erbij. Zoetjes aan werd het wat groter. Met muziek van een koor, met de lampionnenoptocht van de kinderen van school, onder begeleiding van de Kerstman, al dan niet met arreslee. Altijd weer een mooi momentje, altijd weer gezellig.

Mister Kerstboom
Mister Kerstboom - zo kunnen we Eduard wel noemen - regelde elk jaar vol enthousiasme, samen met de bestuursleden van PB, dat de boom op haar mooist kon zijn met kerst. Maar als we met het bakje omhoog gingen om de lampjes te controleren, zagen we ook dat de conditie van de boom achteruit ging. Daar maakten we ons al wel wat zorgen over.

Kappen
Die zorg werd dit jaar bewaarheid. Onderzoek van een bomendokter wees uit dat de boom ziek is en in zeer slechte conditie verkeert. Om ongelukken te voorkomen, diende de boom gekapt te worden. Het had geen haast, maar het moest wel dit jaar gebeuren. De praktijk heeft ons dus ingehaald.

Vraag aan de leden
Samen met Cees Boutkan, de tegenwoordige eigenaar van de kastanjeboom, en de gemeente is er overleg gevoerd. De gemeente beschouwt de boom als een monumentale boom op een beeldbepalende plek en heeft verschillende werkzaamheden voor haar rekening genomen. Daarnaast zorgen ze voor de plaatsing van een boom van al een redelijk formaat. Een rode beuk gaat het worden. Het aanbod van de gemeente is super. Vanuit Plaatselijk Belang willen we ook een donatie doen om Cees Boutkan tegemoet te komen in de kosten. Dat willen we eerst met de leden bespreken. Dat doen we op onze ledenvergadering op 25 oktober aanstaande. Daar praten we ook verder over de traditie van de kerstboom. Gaan we die voortzetten? Zo ja, waar? Daar praten we graag met zo veel mogelijk leden over tijdens de ledenvergadering.

Als de boom kon praten....
"Het is niet mijn boom, maar de boom van het dorp", zei Cees Boutkan eerder al eens tegen ons. En zo voelt het ook een beetje. De boom is van ons allemaal. De boom heeft veel zien gaan en komen. Als de boom kon praten… kon ze een boek volschrijven! Niet iedereen zou willen dat de boom vertelt wat ze allemaal heeft gezien. Anderen weer wel!!