|

Kernenteam gemeente Voorst op bezoek

Jaarlijks komt het kernenteam van de gemeente Voorst op bezoek. Dit jaar is dat op maandag 10 oktober. Klik op 'Lees meer' voor de onderwerpen die op de agenda staan.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- wegwerkzaamheden De Vecht

- molenstomp: wat gebeurt er nu met het restje?

- woningbouw, wat is de stand van zaken + zorgen bewoners tav heien

- onderhoud groen Weteringserf

- onderhoud sloten nav wijziging beleid waterschap

- WMO / vrijwilligers

Bent u lid van PB en denkt u dat er nog meer onderwerpen zijn die tijdens dit overleg besproken moeten worden? Stuur een bericht naar bestuur@de-vecht.nl of bel met een van onze bestuursleden.