|

Kerstboomtraditie blijft!

De Vecht zegt: doorgaan met kerstboomtraditie

Tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang De Vecht op 25 oktober jl. waren de leden het er over eens: de kerstboomtraditie in De Vecht moet voortgezet worden, ook al is de beroemde kastanjeboom er niet meer.

De inwoners van De Vecht toonden zich pragmatisch. De kastanjeboom is niet meer en wordt zeker gemist. En het wordt nooit meer zoals het was. Maar dat is geen reden om te breken met een fijne traditie, aldus de leden. De kinderen verheugen zich elk jaar op de lampionnenoptocht naar de kerstboom, onder begeleiding van de kerstman. Dat feestje moet doorgaan.

Mooi alternatief
Tijdens de vergadering werden verschillende alternatieven voor de nieuwe plek genoemd. De keuze viel op de grote boom op het schoolplein, een mooie en veilige plek. De route van de optocht wordt omgedraaid: dit jaar start de optocht vanaf de plek van wijlen de kastanjeboom naar het schoolplein, alwaar de kerstboom ontstoken wordt. De datum is al bekend: op 9 december gaan we voor de 25e keer de kerstboom in De Vecht ontsteken.

Molenstomp
Harry Davelaar van de gemeente Voorst en Willem Penninkhof van Dijkhof Bouw presenteerden tijdens deze bijeenkomst met de leden het plan voor de molenstomp. Deze zal als basis dienen voor een pleintje op het Weteringserf, een plek waar je elkaar kunt ontmoeten. Net als vroeger in de molen, waar het een komen en gaan was van boeren en meelhandelaren. In 2018 zal de restauratie van start gaan.

Goede opkomst
De ledenvergadering was levendig en de opkomst was goed. Leden toonden zich betrokken op verschillende onderwerpen en het bestuur kreeg voldoende wensen, tips en aandachtspunten voor de toekomst mee.