|

Ledenvergadering 25 oktober: dorspverfraaiing

Op woensdag 25 oktober a.s. houdt Plaatselijk Belang De Vecht haar algemene ledenvergadering, in Zalencentrum de Groot. De zaal is open vanaf 19.30 uur, waarna de vergadering om 19.45 start. Deze ledenvergadering heeft een thema: dorpsverfraaiing.

Situatie Molenstomp

Naast de gebruikelijke punten van een algemene ledenvergadering, zal deze bijeenkomst in het teken staan van dorpsverfraaiing. In De Vecht hebben we nog steeds te maken met de situatie rondom de molenstomp op het voormalige LMB-terrein. Er ligt nu een concreet voorstel. Gastsprekers van gemeente Voorst en Dijkman Bouw verzorgen een presentatie.

Kastanje-kerstboom

Daarnaast is er een leegte ontstaan in het hart van De Vecht, nu de monumentale kastanjeboom is gekapt. De jaarlijkse kerstboomtraditie is hiermee nu ook een punt van gesprek geworden: gaan we er mee door en zo ja, waar en hoe? Ook willenwe van de leden weten wat zij vinden van het voorstel van PB de Vecht om een donatie uit de spaarpot te doen, om eigenaar Cees Boutkan tegemoet te komen in de kosten voor de kap van de boom.

Samen mooie plannen maken
Plaatselijk Belang hoopt op een goede opkomst om samen met de leden te komen tot mooie besluiten voor de toekomst.

Verslag vorige jaarvergadering vindt u op de pagina Verslagen