Meld je aan om een steentje bij te dragen voor eigen regie in energietransitie

Tijdens de online bijeenkomst en andere gesprekken met bewoners uit De Vecht en omstreken geven vele bewoners aan bezorgd te zijn over grootschalige initiatieven en zijn ze bang de regie te verliezen over de eigen leefomgeving. De motie 'positieve energie' was een goede nieuwe start. Nu heeft de Gemeente Voorst daarnaast aangegeven voorlopig geen zonneparken te laten bouwen door commerciële partijen.

Lees het stuk over deze beleidsmaatregel uit de Stentor: Voorst sluit commerciële zonneparken voorlopig uit, hoe bijzonder is dat? 

Dit geeft mogelijkheden voor ons als bewoners om zoals gewenst zelf de regie in handen te houden.

We zoeken daarvoor bewoners die hierbij willen helpen, zodat we samen kunnen zorgen voor een beter klimaat en zorgvuldig gekozen oplossingen. Dat met zorg voor de natuur en onze prachtige leefomgeving.

Om dit te bereiken zijn een aantal bewoners zelf al een werkgroep opgestart onder de naam 'Burgers met Energie'. Zeer binnenkort volgt een nadere verkenning van deze werkgroep met geinteresseerde inwoners en Plaatselijk Belang De Vecht.  Er hebben zich al enkele inwoners aangemeld hiervoor tijdens onze online bijeenkomst maar we zouden graag nog enthousiaste inwoners willen motiveren hun steentje bij te dragen. Meld je daarom aan bij ons voor deze meeting als je interesse hebt om mee te werken aan eigen initiatieven. Dit kan door ons een email te sturen of door te bellen met ons bestuurslid Martijn van der Boom (06-24217748). Na deze verkenning hopen we gezamelijk verder plannen te kunnen maken om zo de doelen die jullie als bewoners voor ogen hebben te realiseren!

We vragen daarnaast input aan jullie als bewoners:

- Heeft u ideeën voor besparing op energie?

- En kunnen we hier iets gezamenlijk oppakken?

- Ziet u mogelijkheden in de buurt voor zon op dak?

- Kent u boeren die als bedrijf mee willen werken aan een duurzaamheidsproject?

- Kent u andere (betere) oplossingen voor het duurzaam opwekken en/of opslag van energie?

- Wilt u actief deelnemen aan het opzetten van projecten?

- Kent u mensen die zich bij ons willen aansluiten als lid van een coöperatie of werkgroep?

- Of wilt u zichzelf alvast aanmelden als lid van een toekomstige coöperatie?

Stuur ons dan een mail (bestuur@de-vecht.nl) 

Samen komen we tot mooie resultaten in de Vecht!

Met vriendelijke groeten van het bestuur Plaatselijk Belang De Vecht