|

Molenstomp update

Het restant van de molen dat tevoorschijn gaat komen als Reko straks het terrein weer netjes heeft opgeleverd, wordt verder bewerkt tot een pleintje met een boom en speeltoestel(len) voor de allerkleinsten. Afgelopen bestuursvergadering is met gemeente Voorst overleg geweest.

Afgelopen bestuursvergadering is met de gemeente Voorst overleg geweest over de molenstomp. Namens Gemeente Voorst waren Harry Davelaar en Arjan Klein aanwezig.

Het plan
Tijdens de inloopavond van 17 mei hebben mensen een voorkeur kunnen uitspreken over het plan. Gekozen is voor de variant waarbij de link naar het verleden zichtbaar is. Het restant van de molen dat tevoorschijn gaat komen als Reko straks het terrein weer netjes heeft opgeleverd, wordt verder bewerkt tot een pleintje met een boom en speeltoestel(len) voor de allerkleinsten (die te klein zijn voor de speelplaats op schoolplein). Verdere wensen die zijn genoemd voor het 'pleintje' zijn bankjes, een oplaadpunt voor e-bikes, een waterdrinkpunt.   

Verantwoordelijkheden
De gemeente is eigenaar van de molenstomp en draagt zorg voor  de hoofdinfrastructuur. Voor de extraatjes zal PB De Vecht fondsen aanschrijven voor subsidieaanvragen.

Planning
Het streven is om na bouwvak te gaan beginnen met de werkzaamheden. De gemeente laat wel weten dat ze afhankelijk zjin van de beschikbaarheid van aannemers, dat kan een probleem zijn om de planning te halen. Wat wel zeker is, is dat als Reko klaar is, het terrein wel netjes wordt gemaakt.

Oproep 1: wie heeft kennis van de wereld van subsidies en kan ons een handje helpen?

Oproep 2: wie wil helpen bij de restauratie van het restant van de molenstomp? De voorkeur gaat uit naar mensen die kunnen metselen.

Vragen, reacties, tips en suggesties: mail ze naar bestuur@de-vecht.nl