Nieuwe Bestuursleden gezocht

Na jarenlange inzet voor Plaatselijk Belang De Vecht e.o. gaan een aantal bestuursleden het bestuur verlaten. Dat is altijd spijtig, maar het biedt ook weer kansen voor nieuwe bestuursleden met nieuwe ideeën. 

Als Plaatselijk Belang behartigen wij de belangen van al onze inwoners, daarom zou het heel mooi zijn als ons bestuur een afspiegeling is van ons dorp. Iedere generatie heeft weer eigen behoeftes en belangen. Ook vinden we het belangrijk dat er binnen ons bestuur er een balans is tussen leden die hier zijn opgegroeid en recentere inwoners.

Wat doet Plaatselijk Belang De Vecht?
Wij zijn het eerste aanspreekpunt van de Gemeente Voorst. Dus als er thema's zijn die van belang zijn voor ons dorp dan worden wij benaderd of nemen wij zelf initiatieven.
Denk aan de ontwikkeling van het gebied om de molenstomp, het huidige energievraagstuk, maar we hebben ook op aanvraag van de gemeente het afscheid van Burgemeester Penninx georganiseerd (ism met verschillende verenigingen uit de Vecht). Tevens organiseren we natuurlijk ieder jaar in december het feest rondom de ontsteking van de kerstboom. Dit zijn maar zo enkele voorbeelden van wat we doen.

Wil je eens mee vergaderen om te kijken of het wat voor je is? Stuur dan een mail naar: bestuur@de-vecht.nl of bel één van de bestuursleden.

Lid worden van Plaatselijk Belang De Vecht kan ook. Stuur ons een email naar bovenstaand adres en we nemen contact met je op.