Opening gemeentehuis Twello, verslag door Gerrit en Hennie de Groot

Beste medebewoners van ons mooie dorp "de Vecht":

Het Plaatselijk Belang heeft gevraagd of wij, Gerrit en Henny de Groot, ons dorp wilden vertegenwoordigen bij de officiële opening van het geheel vernieuwde gemeentehuis in Twello op 17 juni j.l. Hierbij een verslag van deze middag.

Het startte om 14.00 uur. Bij binnenkomst keken wij onze ogen uit. De eerste indruk was al geweldig. Door de gastvrouwen werden we ontvangen en doorverwezen naar het "Grand Café" voor een glaasje bubbels (met of zonder alcohol) en een petit four.

De officiele opening vond plaats in de raadszaal, die ook gebruikt zal worden als trouwzaal. Na de toespraken van enkele gastsprekers met film en uitleg over de gehele ontwikkeling van het gebouw en ook op het gebied van de duurzaamheid van het gemeentehuis, werd daarna officieel en symbolisch de sleutel overhandigd aan onze burgemeester mevrouw Jorritsma en mevrouw Bieze (toenmalig wethouder).

Om 15.00 uur vond de feestelijke opening plaats met optreden van een meisjesdansgroep uit Twello. Hierbij waren veel medewoners uit onze gemeente aanwezig. Na een hapje en een drankje genuttigd te hebben, mochten we het hele gemeentehuis bezichtigen.

Het ziet er werkelijk prachtig uit en hopelijk zullen wij allemaal onze weg hier in kunnen vinden en vooral met raad en daad bijgestaan worden met velerlei zaken, want daar is het voor gebouwd!

Hartelijke groet,

Gerrit en Henny de Groot.