Praat mee over de Voorster Energie Strategie

Gemeente Voorst werkt aan het realiseren van de klimaatdoelstelling en wil graag energieneutraal zijn in 2030. Dit heeft ook (grote) gevolgen voor De Vecht.

Er is een online avond over de strategie voor De Vecht op dinsdag 15 December om 19.30 betreft de VoorsterEnergieStrategie(VES).

Wilt u hier over meepraten dan kunt u zich aanmelden via www.voorst.nl/energie

Daar is ook meer informatie te vinden over dit project en kunt u zich aanmelden. We hopen op veel deelname vanuit ons dorp, daar het veel impact kan gaan hebben.

Meer info ook op https://www.voorst.nl/ves

icons-website-erv.jpg