|

Praat mee over kastanje-kerstboom en dorpsverfraaiing op 25 oktober a.s.

Woensdag 25 oktober is de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang De Vecht e.o. Tijdens deze vergadering zullen besluiten genomen worden m.b.t. dorpsverfraaiing (o.a. pleintje molenstomp) en over de kerst-kastanjeboom, want aan een mooie traditie komt helaas een einde. De conditie van de monumentale boom, die al bijna 25 jaar dienst heeft gedaan als kerstboom, is slecht, zo is uit het onderzoek gebleken.

Kappen
De combinatie van leeftijd en de verschillende aandoeningen (kastanjeziekte en aantal schimmels) maakt dat er geen behandeling meer mogelijk is. De boom zal dan ook gekapt moeten worden. De gemeente Voorst toont zich actief en betrokken en heeft aangeboden aan Cees Boutkan om de helft van de kosten voor haar rekening te nemen en te zorgen voor een nieuwe boom van enig formaat op die plek.

Denk en praat mee!
Ondanks dit mooie gebaar van de gemeente zijn er nog diverse keuzes te maken, waarbij PB ook financiele middelen wil inzetten om het leed te verzachten. De ledenvergadering is een mooi moment om mee te praten en mee te denken en je stem te laten horen.

De algemene ledenvergadering vindt plaats op woensdag 25 oktober 2017 bij Zaal de Groot. Leden en donateurs ontvangen een uitnodiging en de agenda.