|

Woningbouw in De Vecht: starterswoningen IJsseldal Wonen

De Vecht, 7 februari 2017:  IJsseldal Wonen heeft 4 bouwkavels op het voormalige LMB-terrein, waarop zij een bouwverplichting heeft. in het plan dat ontwikkeld is, gaat het om 2 tussen- en 2 hoekwoningen met prijzen vanaf € 185.000,– v.o.n. tot € 215.000,– v.o.n..

Woningbouw in De Vecht: starterswoningen IJsseldal Wonen

IJsseldal Wonen heeft 4 bouwkavels op het voormalige LMB-terrein, waarop zij een bouwverplichting heeft. in het plan dat ontwikkeld is, gaat het om 2 tussen- en 2 hoekwoningen met prijzen vanaf € 185.000,– v.o.n. tot € 215.000,– v.o.n..

Animo

Ijsseldal Wonen wilde graag met PB de Vecht in gesprek, omdat zij in de veronderstelling leefde dat er geen animo was voor deze vier woningen. Dat misverstand hebben we uit de wereld kunnen helpen. Concreet konden we al twee namen en telefoonnummers doorgeven. In dezelfde week konden we ook melding maken van nummer 3. 

Door met bestaand plan

Plaatselijk Belang De Vecht e.o. heeft in een overleg met IJsseldal Wonen op 2 februari 2017 benadrukt dat zij het belangrijk vindt dat er uitvoering wordt gegeven aan de bestaande plannen (van Maas Architecten) omdat:

- de gemeente hierop vergunning heeft verleend
- de belangstellenden zich op basis van dit plan gemeld hebben

Stand van zaken februari 2017
Op dit moment is de stand van zaken dat aannemer Jansma zich heeft teruggetrokken. IJsseldal Wonen heeft komende week een afspraak met een potentiele nieuwe aannemer.

Rol en taak PB de Vecht

De rol van PB is het volgen van het proces. Een van onze taken is het bewaken van de leefbaarheid in het dorp. Deze wordt mede bepaald door een gezonde balans van inwoners van alle leeftijden. De balans slaat wat door naar de grijze kant en we willen graag meer jongeren in De Vecht. Daarom is het van belang dat deze woningen er nu ook echt gaan komen.

Heb jij belangstelling voor een woning in De Vecht?

Laat het dan weten aan Ijsseldal Wonen, via, Ellen Wilgenhof T 0571 27 79 79 of kopen@ijsseldalwonen.nl  We stellen het op prijs als je ons ook laat weten of je belangstelling hebt, dan kunnen we je op de hoogte houden van onze activiteiten.