|

Zorgen om vliegroutes Lelystad en de gevolgen voor De Vecht

Tijdens de ledenvergadering afgelopen woensdag ontstond er een levendige discussie over het onderwerp 'vliegverkeer Lelystad'. Wel of geen actie op ondernemen? Dat was de vraag.

Het bestuur van Plaatselijk Belang De Vecht heeft Vliegveld Teuge als vast agendapunt op haar maandelijkse vergaderingen. We volgen de ontwikkelingen en zijn aanwezig bij overleggen en bijeenkomsten, als we denken dat we daar wijzer van worden. GerritJan de Ruijter en Marijke Meijer hebben dit onderwerp in hun 'portefeuille' en bezoeken regelmatig de CRO bijeenkomsten in Twello. Onlangs hebben ze ook de informatieavond in Apeldoorn bezocht.

Actievere opstelling
Uit de discussie bleek dat leden het wel wenselijk vinden als we ons actiever opstellen, maar waren we het ook eens over het feit dat niemand eigenlijk echt weet wat er boven ons hoofd hangt. Het enige dat we nu concreet kunnen doen is aanhaken bij initiatieven van de kernen uit de gemeente Voorst. PB De Vecht heeft daarover contact met PB Nijbroek, die het initiatief had genomen om als kernen gezamelijk in actie te komen. Ook is er inmiddels contact geweest met Red de Veluwe, die onderstaande poster voor ons heeft gemaakt.

Wat kun je zelf doen als individu?
Daarnaast kan iedereen individueel petities tekenen en gebruik maken van de internetconsultatie. Daarvoor hoef je geen dossiervreter te zijn, er zijn voldoende standaardbrieven beschikbaar die je kunt gebruiken om mee te doen aan de hierboven genoemde internetconsultatie. (tot 2 november beschikbaar) Kijk op de websites van Red de Veluwe en Hoog Overijssel voor de standaardbrieven en informatie. Op de site van de overheid vind je verslagen over de informatieavonden.

Teuge - De Vecht
De verhouding tot vliegveld Teuge is in De Vecht over het algemeen goed te noemen. De zorgen over wat komen gaan zijn echter groot. Op verzoek van de leden gaan we op onderzoek uit wat de kernen uit de gemeente Voorst van plan zijn en haken aan als dat in ons vermogen ligt. Vrijwilligers die ons tijdelijk willen ondersteunen om dit dossier het hoofd te bieden, zijn meer dan welkom!!