Alle nieuwsberichten

Zorgen om vliegroutes Lelystad en de gevolgen voor De Vecht
Gepubliceerd op vrijdag 27 oktober 2017.

Tijdens de ledenvergadering afgelopen woensdag ontstond er een levendige discussie over het onderwerp 'vliegverkeer Lelystad'. Wel of geen actie op ondernemen? Dat was de vraag.

Lees meer

Kerstboomtraditie blijft!
Gepubliceerd op vrijdag 27 oktober 2017.

De Vecht zegt: doorgaan met kerstboomtraditie

Tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang De Vecht op 25 oktober jl. waren de leden het er over eens: de kerstboomtraditie in De Vecht moet voortgezet worden, ook al is de beroemde kastanjeboom er niet meer.

De inwoners van De Vecht toonden zich pragmatisch. De kastanjeboom is niet meer en wordt zeker gemist. En het wordt nooit meer zoals het was. Maar dat is geen reden om te breken met een fijne traditie, aldus de leden. De kinderen verheugen zich elk jaar op de lampionnenoptocht naar de kerstboom, onder begeleiding van de kerstman. Dat feestje moet doorgaan.

Lees meer

Ledenvergadering 25 oktober: dorspverfraaiing
Gepubliceerd op woensdag 27 september 2017.

Op woensdag 25 oktober a.s. houdt Plaatselijk Belang De Vecht haar algemene ledenvergadering, in Zalencentrum de Groot. De zaal is open vanaf 19.30 uur, waarna de vergadering om 19.45 start. Deze ledenvergadering heeft een thema: dorpsverfraaiing.

Lees meer

Bouw woningen 'IJsseldal' van start
Gepubliceerd op maandag 25 september 2017.

De werkzaamheden voor de bouw van de vier nieuwe woningen op het Weteringserf is vandaag van start gegaan. Voor iedereen die ongerust is over het heiwerk van de vier woningen die Kreunen Bouw gaat bouwen, kunnen we meedelen dat Kreunen Bouw de werkwijze heeft aangepast. Er wordt voorgeboord en daarna wordt er geheid. Dit geeft veel minder trillingen. Kreunen Bouw heeft de werkwijze aangepast vanwege de verontrusting welke al door Plaatselijk Belang is uitgesproken namens een groep inwoners, enkele maanden geleden.

Lees meer

De laatste uren van de kastanjeboom in 1 minuut
Gepubliceerd op zondag 17 september 2017.

Bekijk hier een filmpje waarin de laatste uren van de kastanjeboom te zien zijn. Met dank aan Eduard en Rens Huisman.

Lees meer

Kap kastanjeboom De Vecht
Gepubliceerd op donderdag 14 september 2017.

Al meer dan honderd jaar is de kastanjeboom 'bij Brum' getuige van het leven in De Vecht. En al bijna 25 jaar is het traditie om de kastanjeboom om te toveren in een gigantische kerstboom die vanuit de wijde omgeving te zien was. Was, want aan deze traditie komt helaas een einde. En sneller dan dat we konden bedenken. De harde wind van 13 september jongstleden heeft het proces versneld. De boom die er toch al slecht aan toe was, kan niet meer voldoende weerstand bieden. In overleg heeft de gemeente besloten een spoedprocedure in te zetten, de kastanjeboom wordt zaterdag 16 september gekapt. Voor een 'ritueel afscheid', wat we van plan waren, is dus geen gelegenheid meer!

Lees meer

Praat mee over kastanje-kerstboom en dorpsverfraaiing op 25 oktober a.s.
Gepubliceerd op zondag 10 september 2017.

Woensdag 25 oktober is de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang De Vecht e.o. Tijdens deze vergadering zullen besluiten genomen worden m.b.t. dorpsverfraaiing (o.a. pleintje molenstomp) en over de kerst-kastanjeboom, want aan een mooie traditie komt helaas een einde. De conditie van de monumentale boom, die al bijna 25 jaar dienst heeft gedaan als kerstboom, is slecht, zo is uit het onderzoek gebleken.

Lees meer

Bouw nieuwe woningen Weteringserf van start!!
Gepubliceerd op zondag 10 september 2017.

We hebben er lang op moeten wachten maar nu gaat het dan eindelijk gebeuren: in de eerste week van oktober begint aannemer Kreunen met de bouw van de 4 woningen!! 3 van de 4 woningen zijn verkocht.

Lees meer

Molenstomp update
Gepubliceerd op donderdag 8 juni 2017.

Het restant van de molen dat tevoorschijn gaat komen als Reko straks het terrein weer netjes heeft opgeleverd, wordt verder bewerkt tot een pleintje met een boom en speeltoestel(len) voor de allerkleinsten. Afgelopen bestuursvergadering is met gemeente Voorst overleg geweest.

Lees meer

Stand van zaken nieuwbouw De Vecht
Gepubliceerd op donderdag 8 juni 2017.

Van Kreunen hebben we begrepen dat het er naar uit ziet dat er drie koopcontracten voor De Vecht zijn, nog even het onder voorbehoud van financiering. Als de financiering rond is en daarmee de overeenkomsten definitief gaat Kreunen starten met de bouw. Leuk is dat het bij alle drie de kopers gaat om 'jongelui' uit de buurt. Mooi dat wonen in De Vecht eindelijk bereikbaar wordt!

Belangstellenden voor de 4e woning kunnen zich melden bij Kreunen Bouw, www.kreunenbouw.nl

Lees meer

Het bestuur

Frans Leerkes

voorzitter

Martijn van der Boom

secretaris

John Overvelde

bestuurslid

Marijke Meijer

penningmeester

Gerrit Jan de Ruijter

bestuurslid

Vacature

bestuurslid

Meer informatie