Bouwwerkzaamheden Weteringserf

In 2018 start de renovatie van de molenstomp.
Een werkgroep o.l.v. Jorien Oudshoorn inventariseert de wensen van omwonenden.

De gemeente is eigenaar van de molenstomp en zal zorgdragen voor de bekostiging van de restauratie en voor het onderhoud. Voor de aankleding rondom de molenstomp wordt de inbreng van inwoners uit De Vecht gevraagd. Jorien Oudshoorn zal namens het bestuur van PB de Vecht de kar trekken en zal bewoners rondom de molenstomp benaderen om mee te denken over de invulling, zodat de molenstomp een fijn plekje wordt om elkaar tegen te komen en even uit te rusten, te praten of te spelen of ....  de invulling ligt nog helemaal open. Wil je meepraten? Laat het ons weten via bestuur@de-vecht.nl , dan geven wij je naam door aan Jorien.