Ontwikkelingsvisie 2030

In 2008 liepen er studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein rond in De Vecht. Zij hebben, in opdracht van Plaatselijk Belang, een ontwikkelingsplan voor De Vecht geschreven.

In deze periode hebben de studenten het dorp en zijn warme en gemoedelijke sfeer onder de bewoners leren kennen. Ze kregen niet alleen veel informatie over het dorp van de bewoners maar ook van de Oudheidkundige kring Voorst. De studenten raakten betrokken bij de activiteiten en spraken met verschillende partijen die zich bezighouden met ontwikkelingen rondom De Vecht. Zo namen ze deel aan een vergadering van de klankbordgroep Weteringse Broek en spraken ze met de gemeente Voorst over de woningbouwmogelijkheden in De Vecht.

Tijdens een aantal bewonersavonden is het plan samen met de bewoners van De Vecht tot stand gekomen. Hieronder kunt u het resultaat downloaden.

4-logo.jpg 1-logo.jpg 3-logo.jpg 2-logo.jpg