Wat we doen

Plaatselijk Belang De Vecht is een belangenvereniging die zich inzet voor de belangen van verenigingen, bewoners en bedrijven in en rond De Vecht. Door te coördineren tussen bewoners, verenigingen, bedrijven en overheden proberen wij ons dorp leefbaar te houden voor iedereen.

Op haar website laat Plaatselijk Belang je kennis maken met ons dorp en worden bewoners op de hoogte gehouden van actualiteiten in en rond De Vecht.

Het bestuur van PB de Vecht e.o. vergadert maandelijks, met uitzondering van de zomervakantieperiode. Verslagen kunnen door de leden worden opgevraagd bij het bestuur. Regelmatig terugkerende agendapunten zijn o.a.:

  • - Dorpsvisie (woningbouw)
  • - Verkeersveiligheid
  • - Omgevingsfactoren
  • - Vliegveld Teuge
  • - WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning )
  • - School
  • -Energietransitie

Leden die vragen hebben of een agendapunt willen bespreken, zijn van harte welkom om aan te schuiven tijdens een vergadering.